Macam-macam zakat mal yang harus dikeluarkan

Zakat mal. Foto: Unsplash

Selain zakat fitrah, zakat yang diwajibkan yakni zakat mal. Zakat mal berarti menyucikan harta. Mengeluarkan sebagian harta kita, berupa binatang ternak, hasil tanaman, emas perak, serta perdagangan, harta profesi, dan harta lainnya, diberikan kepada yang berhak menerimanya jika sudah mencapai satu nisab. Untuk Zakat mal juga wajib dikeluarkan bagi yang telah memenuhi syarat, seperti Islam, baligh, berakal sehat, Merdeka, miliknya sendiri, sudah mencapai satu nisab, telah mencukupi waktu 1 tahun, kecuali untuk pertanian dan barang temuan.

Zakat Emas, Perak dan Mata uang

Zakat Emas, perak, serta mata uang, disebut juga dengan zakat nuqud. Emas serta perak wajib dizakati apabila cukup nisabnya atau sudah mencapai batas yang telah ditentukan. Nisab Zakat Emas adalah 93,6 gram. Jika sudah mencapai satu nishab tersebut wajib zakat 2,5% atau 1/40.

Sedangkan Massa perak ialah 672 gram, zakatnya 2,5% 1/40. Sedangkan nisab uang sama dengan nisab emas, jika sudah mencapai harga emas 93,6 gram wajib zakat sebanyak 2,5%. Ada pendapat lain juga menurut Imam tsalasah nisab emas 77, 59 gram dan perak 543 gram. Jika harta kalian emas, perak, dan mata uang, telah mencapai satu nisab yang disebutkan wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah mencukupi 1 tahun.

Zakat Perdagangan atau Perniagaan

Pada zakat perdagangan atau perniagaan disebut juga dengan zakat tijarah. Zakat perdagangan atau perniagaan ini wajib dikeluarkan jika Nilai barang-barang perdagangan dalam 1 tahun telah seharga emas, yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kesimpulannya ialah Zakat harta perdagangan sama dengan nisab emas. Harus dikeluarkan 2,5%.

Zakat mal dari Pertanian

Zakat pertanian ini adalah wajib dikeluarkan ketika jumlah dalam satu musim panen, jika sudah mencapai nisabnya. Adapun ketentuannya kalau hasil pertanian itu sudah mencapai 5 wasaq yaitu 653 kg pada setiap panennya, maka Zakat yang dikeluarkan ialah 5% untuk tumbuhan yang diairi memakai ongkos, dan 10% untuk tumbuhan yang diakhiri dengan air hujan atau tanpa ongkos.

Zakat. Foto: Instagram

Zakat mal dari Peternakan

Dalam zakat peternakan yang wajib ialah berternak Unta sapi atau kerbau dan kambing. Yang memiliki nisab berbeda-beda. Pertama yaitu nisab zakat unta.
a. jika memiliki unta 5-9 ekor zakatnya 1 ekor kambing berumur 1 tahun lebih.
b. 10-14 ekor unta zakatnya 2 ekor kambing umur 1 tahun lebih.
c. 15 sampai 19 ekor unta atau lebih zakatnya 3 ekor kambing.
d. 20-24 ekor unta atau lebih zakatnya 4 ekor kambing.
e. 25-35 ekor unta atau lebih zakatnya 1 ekor unta 1 sampai 2 tahun.

Kedua nisab zakat sapi atau yang semacamnya seperti kerbau.
a. Jika memiliki 30-39 ekor sapi atau kerbau zakatnya 1 sapi atau kerbau, (1-2 tahun).
b. 40-59 ekor sapi/kerbau zakatnya satu sapi/kerbau betina (2-3 tahun).
c. Lalu tiap-tiap 40 ekor sapi zakatnya 1 sapi kerbau (2-3 tahun).

Yang ketiga nisab zakat kambing.
a. 40-120 ekor kambing zakatnya satu kambing (2-3 tahun).
b. 121-200 ekor kambing zakatnya 2 kambing (2-3 tahun).
c. 201-300 ekor kambing zakatnya 3 kambing (2-3 tahun).
d. 301-400 ekor kambing zakatnya 4 kambing (2-3 tahun).
e. Tiap-tiap kambing bertambah 100 kambing zakatnya 1 ekor kambing.

Zakat mal dari Harta Temuan

Harta temuan seperti emas perak ataupun uang di shopee harus dikeluarkan 20% tidak Menunggu haul atau tidak menunggu kurun waktu setahun. Jadi jika menemukan harta langsung 20% nya untuk zakat

Wallahua’lam.

Untuk ulasan hal inspiratif lainnya, silahkan follow Muslima (TCT)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here